Provozní objekt čističky odpadních vod

realizace objektu na klíč

zdivo nosné vnější tl 365 mm z tvárnic POROTHERM P+D

strop POROTHERM tl 25 cm vložky MIAKO

www.wieneberger.cz

Detail

Detail

Detail

Detail

Detail

Detail

Detail

Detail

Detail

Detail

Tisknout