Projektová dokumentace

V závislosti na konkrétních požadavcích poskytujeme projekční práce potřebné k realizaci Vašich záměrů. Ve spolupráci s Vámi dáme Vašim představám jejich konkrétní podobu. Optimálně zhodnotíme prostor a navrhneme efektivní řešení.

Vytvoříme architektonické návrhy a vyřídíme za Vás příslušná povolení. S ohledem na několikaleté bohaté zkušenosti a neustálé sledování vývoje trendů a technologií vytvoříme nadčasové řešení Vašeho bydlení. Vypracovanou projektovou dokumentaci můžete použít pro svou potřebu, bytové družstvo či jako přílohu žádosti o stavební povolení na stavebním úřadě.

Realizujeme:

 • všechny stupně projektové dokumentace,
 • projekty odborných profesí (statické posouzení staveb atd.),
 • inženýrská činnost:
  • vyjádření příslušných orgánů státní správy,
  • zajištění stavebního povolení / ohlášení stavby,
  • vydání dokladů potřebných ke kolaudačnímu řízení,
  • kolaudační řízení,
 • služby architekta:
  • 3D návrhy interiéru,
  • 3D návrhy kuchyní,
  • 3D návrhy koupelen.

Co přinesl nový Stavební zákon platný od 1.1.2007?

Nový stavební zákon přinesl řadu změn ve stavebnictví. Nejčastější dotaz našich zákazníků zní:  "Je pravda, že od Nového roku není nutné stavební povolení či ohlášení na přestavbu jádra?"

Rozlišení toho, zda je úprava na stavební povolení či ohlášení se v novém zákoně nezměnilo. Změnil se pouze přístup úředníka k problematice bytových jader. Za krátké období od začátku roku jsme se v naší praxi setkali se všemi třemi případy:

 • stavební úprava úřad vůbec nezajímá,
 • stavební úřad požaduje ohlášení úpravy
 • nebo stavební úřad požaduje stavební povolení.

Podle našich informací budou stavební úřady vyžadovat ohlášení stavebních úprav. V případě zásahu do nosných konstrukcí pak stavební povolení.

V každém případě doporučujeme, informovat se na konkrétním stavebním úřadě nebo u nás. Postup jednotlivých úřadů se může lišit a zřejmě bude nějaký čas trvat, než si vše "sedne".

Změnou prošla forma podávání žádostí na stavební úřady. Je nutné používat k tomu určených formulářů, které jsou k dispozici na webových stránkách každého úřadu.
Další častý dotaz se vztahuje k souhlasu vlastníka domu (bytové družstvo, sdružení vlastníků...). Stavebnímu úřadu není nutné předkládat souhlas vlastníka nemovitosti. Což ovšem neznamená, že investor by si ho neměl obstarat. Většina stanov bytových družstev i společenství vlastníků souhlas se stavební úpravou vyžaduje. Toto samozřejmě nevyplývá ze Stavebního zákona, ale týká se vlastnických práv a povinností každého z nás.

Dispoziční řešení

Dispoziční řešení bytů upravuje vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu. Z požadavků na bytová jádra je důležitá podmínka, aby mezi záchodem a obytnou místností byly dvoje dveře. Zároveň lze sloučit koupelnu s WC pouze do velikosti bytu 2+k.k.

Projektant

V případě stavební úpravy v bytě, která bude vyžadovat vydání stavebního povolení, se stavebník musí obrátit na osobu oprávněnou k projektové činnosti. Mělo by se jednat o autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby.

Provedení stavebních prací

Podle § 44 dost 1 stavebního zákona může stavbu a její změnu provádět jen právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů (živnostenský zákon, obchodní zákoník).

Z tohoto je zřejmé, že poměrně jednoduché stavební práce na přestavbě bytového jádra v bytovém domě nemůže provádět stavebník svépomocí.

Pro úplnost je třeba poznamenat, že za zhotovitele uvedené stavební úpravy nelze považovat osoby, které podnikají na základě živnostenského oprávnění k řemeslné činnosti (např. zednictví, instalatérství…).

Tisknout